Ekologická likvidace vozidel Opava
 

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

1. Společnost MILATA s.r.o., se sídlem Dobrá 90, 739 51 Dobrá, IČO: 29452180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 54421 zpracovává v případě Vaší poptávky zboží a služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- emailovou adresu

- telefonní číslo

2. MILATA s.r.o. je správcem osobních údajů (dále jen: ,,správce") podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: ,,GDPR"). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce jsou: adresa: Dobrá 203, 739 51 Dobrá, email: info@milata.cz, tel.: 558 642 172.

3. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží nebo služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na základě existujícího relevantního a odpovídajícího vztahu mezi Vámi a správcem a to podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Správce zpracovává pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro vytvoření nabídky, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností MILATA s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a MILATA s.r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MILATA s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat i následující zpracovatelé: AUTO MILATA s.r.o., se sídlem Dobrá 203, 739 51 Dobrá, IČO: 05333342, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 67137, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Poskytnutím osobních údajů touto cestou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinností 25. 5. 2018.

 

Obsah

 

 

Ověřené vrakoviště

První ověřený provozovatel ekologické likvidace vozidel pro Opavu a okolí.

Likvidace aut od roku 1992

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám